Usługi jakie
oferujemy

Usługi

Firma Konsoft realizuje następujące usługi:

 • Bilansowanie Klastrów Energii w trybie ciągłym na bieżąco, na poziomie pojedynczych minut - System klaster24
 • Pomoc prawna w zawiązaniu Klastra Energii
 • Optymalizacja kosztów dystrybucji
 • Pomoc w uzyskaniu dofinansowania dla Klastrów Energii
 • Analiza energetyczna Klastrów Energii
 • Wykonywanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej
 • Doradztwo energetyczne związane z planowanymi inwestycjami
 • Kalkulacja i szacowanie opłacalności inwestycji

Przedsiębiorstwa uczestniczące w Klastrze Energii, w tym także Koordynator Klastra, mogą uzyskać wsparcie
w zakresie realizacji przedsięwzięć, takich jak:

 • Modernizacja energetyczna budynków
 • Wykorzystanie OZE
 • Budowa i modernizacja sieci
 • Budowa i modernizacja źródeł energii
 • Adaptacja do zmian klimatu
 • Rozwój elektromobilności
 • Zrównoważony transport
 • Rozwój wykorzystania paliw alternatywnych
 • Badania i rozwój
 • Działalność promocyjno-edukacyjna

Firma Konsoft wspiera Klastry Energii na każdym etapie pozyskania środków finansowych na projekty badawcze, rozwojowe oraz wszelkie aktualne możliwości wsparcia.