Konsoft Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich POPW.01.01.02-20-0002/19

Celem projektu jest wdrożenie modelu biznesowego oraz innowacyjnego systemu klaster24 na rynek krajowy i zagraniczny

Dofinansowanie projektu z UE: 808 007,00 zł

Wartość projektu ogółem: 962 488,50 zł